Wyprawa do Sejmu

Pamiątkowe zdjęcie przed gmachem Sejmu na Wiejskiej

Na korytarzu sejmowym

Przed pomnikiem Powstańców Warszawskich