Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY GIMNAZJUM NR1 W MORDACH

mgr EDYTA IWAŃCZUK


Godziny pracy w roku szkolnym 2006/2007:
• Poniedziałek 10.00 - 14.00
• Środa 10.00 – 14.00
• Czwartek 10.00- 14.00
• Piątek 10.00 - 14.00


DLA UCZNIÓW


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
• Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


DLA RODZICÓW
Do podstawowych moich obowiązków należy:

  Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych
  Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
  Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania
  Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
  Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizowanie warsztatów, badania indywidualne zainteresowań uczniów itp.
   Profilaktyka uzależnień
  Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.
  Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje działające na rzecz dzieci, Policja, sądy i wiele innych)

WAŻNE TELEFONY:
  Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim
        Telefony: (025) 633-08-60
  Telefon dla osób z problemem alkoholowym (codziennie od 17.00 - 20.00)
       Telefony: (025) 6445706
  NIEBIESKA LINIA dla ofiar przemocy w rodzinie (ogólnopolski)
       Telefony: 0-800-120-002
  POMARAŃCZOWA LINIA dla rodziców pijących nastolatków
      (czynny codziennie w godz. 12.00-22.00, ogólnopolski)
Telefony: 0-801-140-068
   POMOC RODZINIE
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, 08-110 Siedlce, ul. Kurpiowska 3
Telefony: (025) 6435200
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40
Telefony: (025) 6322081 w.337

TELEFONY ZAUFANIA:

Telefon zaufania czynny poniedziałek - piątek od 16.00 - 22.00
      Telefony: (025) 6440400
  Dla małżeństw
        Dla skłóconych małżeństw, problemy osobiste i młodzieżowe Warszawa (codziennie w godz. 21.00-4.00, wt.       w godz. 9.00-17.00)
Telefony: (0-22) 7286435
  Narkomania
      Dla osób z problemem narkomanii (całodobowy)
      Telefony: (025) 6449909