Szkolne ogłoszenia

ROK SZKOLNY 2007/2008

WYKAZ NIEZBĘDNYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW NASZEGO GIMNAZJUM  (aktualizacja 23.06.2007)

DO KLASY I GIMNAZJUM
Język polski – „Zrozumieć słowo” - podręcznik do kształcenia literackiego.
„Zrozumieć słowo” -  podręcznik do kształcenia językowego.
(Wydawnictwo "Arka", Anita Gis)
Nauka o języku - część 1 i 2 (Wydawnictwo Gdańskie)
Język angielski - "News Snapshot" - Elementary .Wyd. Longman
Matematyka - "Matematyka wokół nas" - oraz zbiór zadań  - (Wydawnictwo WSiP A. Drążek  B. Grabowska  Z. Szadkowska)
Historia – Historia - podręcznik dla gimnazjum - Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV wieku
1.Ryszard Kulesza – Starożytność (cz. I) (Wydawnictwo Juka)
2.T.Jurek – Średniowiecze  (cz. II) (Wydawnictwo Juka)
3.Atlas historyczny. Gimnazjum  (wyd. DEMART)
WOS - "Wiedza o społeczeństwie" I - podręcznik z ćwiczeniami - Irena Kuczałek, Daniela Ura, Maria Urban (wyd. ŻAK)
Fizyka - "W świecie materii - moduł I" (wydawnictwo NOWA ERA )
Chemia - Chemia dla gimnazjum -książka i ćwiczenia (Wydawnictwo NOWA ERA)
Geografia - Geografia moduł I  - Ziemia nasza planeta i moduł II -  Polska (Wydawnictwo NOWA ERA)
Biologia – Ciekawa biologia „ Bogactwo organizmów” WSiP (część 1) pod red. Wawrzyńca Kofty
Muzyka  - "Muzyczny świat"- podręcznik do nauczania muzyki w gimnazjum cz. I i II Teresa Wójcik (Wyd. MAC-Kielce)
Muzyczny świat - Zeszyt do muzyki w gimnazjum cz. I

DO KLASY II GIMNAZJUM
Język polski – „Zrozumieć słowo”- podręcznik do kształcenia literackiego.
„Zrozumieć   słowo” - podręcznik do kształcenia językowego.       (Wydawnictwo ARKA, Anita Gis)
Nauka o języku część I i II (Wydawnictwo Gdańskie)
Język rosyjski - W. Figarski  "B Mockby" - podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy II
Język angielski "News Snapshot" Pre - Intermediate. Wyd. Longman
Matematyka – „Matematyka wokół nas” - podręcznik + zbiór zadań (wydawnictwo WSiP)
Historia - Jerzy Klusek – „Historia. Polska i świat w dobie Jagiellonów XIV -XVI wiek” - podręcznik dla gimnazjów (wydawnictwo JUKA) Jerzy Klusek- Polska i świat w dobie królów elekcyjnych XVI - XVIII wiek - podręcznik dla gimnazjów (Wydawnictwo JUKA).
WOS - "Wiedza o społeczeństwie II" - podręcznik z ćwiczeniami - Irena Kuczałek, Daniela Ura, Maria Urban (wyd. Żak)
Chemia – „Chemia dla gimnazjum” - książka i ćwiczenia (wydawnictwo NOWA ERA- J.i T. Kulawik).
Fizyka – "Mechanika i ciepło - moduł II "- (wydawnictwo NOWA ERA)
Biologia – „Ciekawa biologia” – część III-  Organizm w środowisku (wyd. WSiP)
Geografia - Geografia Polski - moduł II .  (wydawnictwo NOWA ERA).


DO KLASY III GIMNAZJUM
Język polski - Zrozumieć słowo - podręcznik do literatury Zrozumieć słowo - podręcznik do kształcenia językowego.
Nauka o języku -  część I i II    (Wydawnictwo Gdańskie)
Język rosyjski - W. Figarski "B Mockby" - podręcznik i ćwiczenia do klasy III (Wydawnictwo WSiP)
Język angielski   "News Snapshot" Pre - Intermediate. Wyd. Longman
Matematyka - Matematyka w gimnazjum. "Matematyka wokół nas"  + zbiór zadań - (Wydawnictwo WSiP) -  autorzy: A. Drążek, B. Grabowska,  Z. Szadłowska
Historia - Historia. Polska i świat w XIX wieku - podręcznik dla gimnazjum  (cz. I) H. Tomalska  - (Wydawnictwo "Juka")Polska i świat w XX wieku. Podręcznik dla gimnazjum (cz. II) H. Tomalska (Wydawnictwo "Juka")
WOS - "Wiedza o społęczeństwie" III - podręcznik z ćwiczeniami Irena Kuczałek, Daniela Ura, Maria Urban (Wyd. Żak)
Chemia - Chemia dla gimnazjum - książka i ćwiczenia (Wydawnictwo NOWA ERA)
Fizyka - "Elektryczność i magnetyzm moduł III" oraz "Optyka, fizyka jądrowa moduł IV"   (Wydawnictwo NOWA ERA)
Biologia- "Ciekawa biologia" -  część IV (wyd. WSiP)  
Geografia - Geografia regionalna świata - (wyd. NOWA ERA)  Feliks Szlajfer, Halina Paęska, Andrzej i Mirosława Czerny