Nauczyciele
Ukończone studia Przedmioty Studia dodatkowe
  AGATA CHOMIUK - DYREKTOR SZKOŁY
Uniwersytet Warszawski matematyka Podyplomowe Studia: Matematyka w Nowej Szkole, Zarządzanie i Oświata, Informatyka z techniką, bibliotekarstwo e-mail
  ANNA DANILUK
Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach matematyka, fizyka Podyplomowe Studia: Matematyka w Nowej Szkole, Informatyka e-mail
  KRZYSZTOF DANILUK
Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach historia, wos Podyplomowe Studia: Historia, Biologia
  RENATA DĘBSKA
Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach

chemia, matematyka

Podyplomowe Studia:  Matematyka, Ewaluacja i Egzaminowanie, Matematyka w Nowej Szkole
  WOJCIECH DĘBSKI
Politechnika Warszawska 
Uniwersytet Warszawski

fizyka, informatyka, technika

Podyplomowe Studia: Informatyka Podyplomowe Studia: Fizyka z astronomią                    e-mail  
  DOROTA DRAJKOWSKA
Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

wychowanie fizyczne

Podyplomowe Studia:  Wychowanie Fizyczne: gimnastyka korekcyjna
  EWA KRUSZYŃSKA

Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach

jęz. rosyjski

 
  KRYSTYNA KANIEWSKA-PIETRASIK

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

jęz. polski

Podyplomowe Studia z Filologii Polskiej, Lider WDN

  MAŁGORZATA PASTERSKA

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

jęz. polski

Podyplomowe Studia z Filologii Polskiej  e-mail

  BEATA SZENIAWSKA

Wyższa Szkoła Rolniczo- Pedagogiczna w Siedlcach

biblioteka, świetlica, nauczanie specjalne

Podyplomowe Studia z Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej
oligofrenopedagogika, bibliotekoznawstwo

  JOLANTA STAŃCZUK

Szkoła Główna Gospodarstwa Głównego- Akademia Rolnicza

geografia, biologia, wych. fizyczne

Podyplomowe Studia: Geografia, Biologia, Wychowanie fizyczne           e-mail

  JERZY WĄSOWSKI

Uniwersytet Warszawski

wychowanie fizyczne

Studia Podyplomowe: Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie i Oświata

 MONIKA SŁOBODZIAN

Akademia Podlaska
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

jęz. angielski

 
AGNIESZKA KOZACZYŃSKA
Akademia Podlaska
Farnham College (Farnham)

jęz. angielski

  KS. GRZEGORZ WOJDAT
Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach

religia

  EDYTA IWAŃCZUK

Akademia Pedagogiki Specjalnej         im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

pedagog szkolny