Kryteria ocen z informatyki - klasa III

Ocena

Wymagania

 

2

dopuszczająca

Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
Prawidłowe rozpoczynanie i kończenie pracy z komputerem
Umiejętność zapisywania i odczytywania danych na dysku
Utworzenie prostego dok. tekstowego z elementami grafiki
Znajomość przeznaczenia baz danych
Podanie przykładu algorytmu
Utworzenie rysunku w edytorze graficznym z wykorzystaniem funkcji: kopiuj; wklej, obrotu

 

3

dostateczna

Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:
Umiejętność zorganizowania prostej struktury bazy danych
Zapisanie za pomocą schematu blokowego prostego algorytmu
Napisanie procedury rysującej dowolną płaską figurę geometryczną
Uruchomienie płyty AUDIO za pomocą odtwarzacza CD
Wykonanie w arkuszu kalkulacyjnym wykresu dowolnej funkcji liniowej
Uruchomić komputer w trybie MS DOS
Umieć rozróżniać ważniejsze elementy wewnętrzne komputera

 

 

4

dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną oraz:
Umiejętność zorganizowania prostej struktury bazy danych i wyszukiwanie w niej informacji
Napisanie dowolnej procedury w LOGO z parametrem
Sprawne posługiwanie się narzędziami edytora grafiki
Wykonanie prostego programu wsadowego typu BATCH
Określać jakie typy plików poddane są wysokiej kompresji
Umieć odtworzyć film w formacie Divix za pomocą komputera

 

5

bardzo dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz:
Stosowanie poprawnej terminologii komputerowej
Wiedzieć jaką rolę spełnia BIOS, pamięć RAM,
Tworzyć proste animacje z wykorzystaniem wielu żółwi
Wykorzystanie procedur iteracyjnych i rekurencyjnych do rozwiązywania problemów
Umiejętność nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów, informacji za pomocą Internetu
Wyszukiwanie plików w Internecie
Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach

 

 

6

celująca

Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
Wykonywanie podstawowych zmian konfiguracyjnych w BIOS-e
Przygotowanie komputera do pracy w sieci (instalacja i konfiguracja karty sieciowej, protokoły sieciowe, topologia sieci)
Umiejętność pisania prostych programów (Delphi, Visual Basic)
Znajomość tendencji rozwojowych w technice komputerowej

Sprawne zarządzanie zbiorami i danymi
Stała pomoc przy aktualizacji strony WWW gimnazjum
Korzystanie z bardziej złożonych narzędzi oferowanych przez programy wspomagające projektowanie
Znać podstawy języka HTML oraz umieć wykorzystać na stronie WWW takie elementy jak: licznik, skrypty, aplety, księga gości