Kryteria ocen z informatyki - klasa II

Ocena

Wymagania

 

 

2

dopuszczająca

Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
Poprawne napisanie tekstu w dowolnym edytorze tekstowym
Znajomość przeznaczenia arkusza kalkulacyjnego
Określanie wielkości plików na dysku – jednostki informacji
Uruchamianie wskazanego programu komputerowego
Umiejętność odczytywania danych z dysku
Umiejętność zapisywania danych na dysku lokalnym i sieciowym
Prawidłowe rozpoczynanie i kończenie pracy z komputerem

 

 

3

dostateczna

Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:
Umiejętność zorganizowania prostej struktury katalogowej
Kopiowanie, usuwanie i przenoszenie plików w inne miejsce
Tworzenie prostych formuł i wykresów z pomocą kreatora
Uruchomienie komputera w trybie DOS – zmiana napędów
Korzystanie z zasobów sieci intranetowej
Umiejętność utworzenia prostej strony WWW z prostą grafiką

Rozróżniać różne formaty plików – znać ich podstawowe cechy

 

 

4

dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną oraz:
Wykorzystanie edytora grafiki do prostych fotomontaży
Zarządzanie zbiorami na dysku lokalnym i w sieci
Wyjaśnienie różnicy pomiędzy pamięcią ROM i RAM

Umiejętność wykonania strony WWW z grafiką  i odsyłaczami
Wskazać przykłady wykorzystania arkusza kalk. w szkole
Umiejętność poruszania się po zasobach komp. trybie DOS
Sprawne formatowanie wykonanego tekstu wraz z tabelą

 

 

5

bardzo dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz:
Stosowanie poprawnej terminologii informatycznej
Tworzenie struktury katalogowej w trybie DOS –usuwanie plików
Umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego i funkcji: Jeżeli do wykonania prostych programów logicznych
Umiejętność przygotowania dokumentu zawierającego tekst, grafikę, tabelę.
Umieć sprawnie wykonać korektę błędów i formatowanie tekstu
Wiedzieć jak umieścić stronę WWW na serwerze poprzez ftp -a

 

 

6

celująca

Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
Sprawne zarządzanie zbiorami komputera i sieci szkolnej
Umiejętne stosowanie różnych programów komp. do rozwiązywania złożonych problemów (symulacje, fizyka)
Wykonanie strony WWW z ramkami i umieszczenie jej na serwerze ftp, wykorzystanie gotowych skryptów i apletów Javy
Sprawna konfiguracja programu pocztowego w celu przeglądania wiadomości grup dyskusyjnych
Pomoc w tworzeniu witryny internetowej gimnazjum