Kryteria ocen z informatyki - klasa I

Ocena

Wymagania

 

 

2

dopuszczająca

Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej
Rozróżnianie urządzeń zewnętrznych komputera
Prawidłowe rozpoczynanie i kończenie pracy z komputerem
Umiejętność odczytywania danych z dysku
Umiejętne posługiwanie się myszką komputerową
Uruchamianie programów komputerowych
Utworzenie prostego rysunku w edytorze grafiki
Odnajdywanie udostępnionego zasobu sieciowego
Uruchomienie przeglądarki internetowej i programu pocztowego

 

 

 

3

dostateczna

Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:
Umiejętność zorganizowania prostej struktury danych (drzewo katalogowe)
Kopiowanie i usuwanie plików i katalogów
Znajomość rozmieszczenia i funkcji podstawowych klawiszy
Zapisywanie danych na dysku w określonym miejscu
Utworzenie rysunku w edytorze grafiki i przenoszenie go do edytora tekstowego
Wyświetlenie strony internetowej o wskazanym adresie
Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej

 

 

4

dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną oraz:
Znajomość zasad organizacji stanowiska do pracy z komputerem
Znajomość urządzeń wewnętrznych komputera
Stosowanie prawidłowego nazewnictwa plików i katalogów
Umiejętność posługiwania się programem antywirusowym
Znajomość podstawowych zasad redagowania tekstów
Wyszukiwanie w Internecie informacji na dany temat
Dekompresja plików ściągniętych z sieci
Znajomość prawidłowego drukowania i skanowania

 

 

5

bardzo dobra

Wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz:
Stosowanie poprawnej terminologii informatycznej
Wyjaśnienie ogólnej zasady działania komputera
Wyszukiwanie określonych zbiorów na dysku
Umiejętność kompresji i dekompresji danych
Dołączanie plików do listów elektronicznych
Gromadzenie wyszukanych w sieci informacji na dysku lokalnym
Umiejętność łączenia kilku programów podczas twórczej pracy

 

 

6

celująca

Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
Sprawne i bezproblemowe posługiwanie się urządzeniami pracowni (skaner, drukarka, kopiarka)
Znajomość rodzajów sieci komputerowych, topologia sieci
Korzystanie z bardziej złożonych narzędzi oferowanych przez inne edytory grafiki – obróbka fotografii
Wykorzystywanie zaawansowanego wyszukiwania plików z Internetu
Wykonanie złożonego tekstu z grafiką w edytorze tekstowym