Informacje o szkole
Gimnazjum Nr 1 w Mordach powstało w we wrześniu1999 r. Początkowo dzieliło budynek ze szkołą podstawową ale już od 3 lat mieści się w oddzielnym przestronnym, dzięki rozbudowie budynku. W chwili obecnej do naszego gimnazjum uczęszcza 190 uczniów w tym z terenu miasta Mordy 87 uczniów a z okolicznych miejscowości:103 uczniów Młodzież zamiejscowa w większości przypadków dowożona jest na zajęcia szkolnym autobusem i autobusami PKS-u ,pozostali dojeżdżają rowerami lub dochodzą pieszo. Budynek nowej sali gimnastycznejObecnie w szkole młodzież uczy się w 6-ciu oddziałach : -dwie klasy pierwsze po 31 i 33 uczniów -dwie klasy drugie po 31 i 33 uczniów -dwie klasy trzecie po 31 i 31 uczniów. Dyrektorem szkoły jest pani mgr Agata Chomiuk - pełniąca też funkcję nauczyciela matematyki.W szkole jest zatrudnionych 16 nauczycieli( łącznie z dyrektorem), w tym jedna osoba w niepełnym wymiarze i jedna przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia. Ogólnie w gimnazjum pracuje : 5 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych ( w tym jeden na urlopie), 3 kontraktowych, 1 stażysta. O awans na wyższy stopień ubiega się 8 nauczycieli. W budynku gimnazjum znajduje się 8 klasopracowni, biblioteka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem( przebieralnie, sanitariaty, prysznice), mała sala do ćwiczeń , świetlica dla młodzieży dojeżdżającej. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mają możliwość z korzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych : kółko matematyczne, kółko chemiczne, kółko artystyczne, kółko historyczne, zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminów, chór szkolny, SKS sala gimnastyczna w budowie - zima 2002dziewcząt i chłopców, od lutego bieżącego roku sekcja "podnoszenia ciężarów". Nie brakuje w naszej szkole także imprez sportowych, kulturalnych, a szczególnie dyskotek, na zorganizowanie których udaje nam się namówić naszych nauczycieli co najmniej kilka razy w ciągu roku szkolnego. Na dyskotekach zbieramy po symbolicznej złotówce, a dochód z imprez przeznaczamy na cele Samorządu Uczniowskiego. Tym sposobem zakupiliśmy profesjonalne nagłośnienie na potrzeby imprez szkolnych. Od przyszłego roku zostanie uruchomiona w naszej szkole stołówka - już obecnie trwa przebudowa pomieszczeń. Jeszcze w tym roku w naszej szkole powstanie dzięki staraniom nauczycieli: p. K. Daniluka i p. M. Pasterskiej oraz miejscowej artystki ludowej p. I. Ostaszyk, unikalna Regionalna Izba Pamięci. Wszystkich  zainteresowanych zapraszamy do zobaczenia unikatowych urządzeń i narzędzi używanych przez nasze babcie i dziadków na początku naszego stulecia.